ધોરણ 3

admin

પત્રક-અ ધોરણ-3 તમામ વિષય | Std-3 Patrak-A Download in Excel or PDF File

ધોરણ-3 ના પત્રક-અ ડાઉનલોડ કરો, Excel અને PDF ફોર્મર્ટમાં. વિષય : ગુજરાતી, ગણિત, પર્યાવરણ, English ના પ્રથમ અને દ્રીતીય બંને સત્રના રચનાત્મક મૂલ્યાંકન પત્રક-A ઓટોમેટિક ફાઇલ ડાઉનલોડ કરો. ...

admin

દૈનિક આયોજન નોંધપોથી pdf – Day to Day Aayojan STD 3 to 8

જો આપ કોઈ શાળાના શિક્ષક હોય તો દૈનિક નોંધપોથી શું છે? તેના વિષે પરિચય આપવાની કોઈ જરૂર નથી. છતાં પણ વ્યાખ્યા કરવી હોય તો ” વિધાર્થીને ભણાવવાના વિષય ...

admin

અધ્યયન નિષ્પત્તિઓ વર્ષ 2024-25 ,Adhyayan Nishpatti STD 1 to 8 GCERT 2024-25

Larning outcomes 2024-25 std 1 to 8 : અહીં ધોરણ 1 થી 8 ની અધ્યયન નિષ્પત્તિઓ આપવામાં આવી છે. GCERT દ્વારા તૈયાર કરાયેલ આ અધ્યયન નિષ્પત્તિઓ વર્ષ 2024-25 ...

admin

ધોરણ 3 પાઠ્યપુસ્તક: STD 3 ALL TEXT BOOK

ગુજરાતી(કલશોર) – અહિ ક્લિક કરો ગણિત – અહિ ક્લિક કરો પર્યાવરણ – અહિ ક્લિક કરો ગુજરાતી (મયુર) (ગુજરાતી દ્વિતીય ભાષા) – અહિ ક્લિક કરો   પ્રસ્તાવના   પ્રાથમિક શિક્ષણ ...

admin

ધોરણ 3 ની તમામ માહિતી : All Information For Std 3

ધોરણ 3 ની તમામ માહિતી : All Information For Std 3 નમસ્કાર મિત્રો આ લેખમાં આપણે ધોરણ 1 માટેની તમામ માહિતી આપવામાં આવેલી છે શિક્ષણ સર્વોદય ટીમ દ્વારા ...

WhatsApp ગ્રૂપમાં જોડાવો!