ધોરણ 8

admin

પત્રક-અ ધોરણ-8 તમામ વિષય | Std-8 Patrak-A Download in Excel or PDF File

ધોરણ-8 ના પત્રક-અ ડાઉનલોડ કરો, Excel અને PDF ફોર્મર્ટમાં. વિષય : ગુજરાતી, ગણિત, પર્યાવરણ, English ના પ્રથમ અને દ્રીતીય બંને સત્રના રચનાત્મક મૂલ્યાંકન પત્રક-A ઓટોમેટિક ફાઇલ ડાઉનલોડ કરો. ...

admin

દૈનિક આયોજન નોંધપોથી pdf – Day to Day Aayojan STD 3 to 8

જો આપ કોઈ શાળાના શિક્ષક હોય તો દૈનિક નોંધપોથી શું છે? તેના વિષે પરિચય આપવાની કોઈ જરૂર નથી. છતાં પણ વ્યાખ્યા કરવી હોય તો ” વિધાર્થીને ભણાવવાના વિષય ...

admin

અધ્યયન નિષ્પત્તિઓ વર્ષ 2024-25 ,Adhyayan Nishpatti STD 1 to 8 GCERT 2024-25

Larning outcomes 2024-25 std 1 to 8 : અહીં ધોરણ 1 થી 8 ની અધ્યયન નિષ્પત્તિઓ આપવામાં આવી છે. GCERT દ્વારા તૈયાર કરાયેલ આ અધ્યયન નિષ્પત્તિઓ વર્ષ 2024-25 ...

admin

ધોરણ 8 ના પાઠ્યપુસ્તક : Textbook of Class 8

ગુજરાતી સેમ ૧ – અહિ ક્લિક કરો ગુજરાતી સેમ ૨ – અહિ ક્લિક કરો ગણિત – અહિ ક્લિક કરો વિજ્ઞાન – અહિ ક્લિક કરો હિંન્દી સેમ 1 – ...

admin

ધોરણ 8 ની તમામ માહિતી : All Information For Std 8

ધોરણ 8 ની તમામ માહિતી : All Information For Std 8 ધોરણ 8 ની તમામ માહિતી : All Information For Std 8 નમસ્કાર મિત્રો આ લેખમાં આપણે ધોરણ ...

WhatsApp ગ્રૂપમાં જોડાવો!