પરિપત્ર

admin

રાજ્યની તમામ શાળાઓમાં બાલવૃંદની રચના કરવા બાબત

રાજ્યની તમામ શાળાઓમાં બાલવૃંદની રચના કરવા બાબત વર્ગખંડમાં વિવિધ પ્રકારની શૈક્ષણિક પ્રવૃત્તિઓ થાય છે. આ પ્રવૃત્તિઓ દરમિયાન મુખ્યત્વે શિક્ષક-વિદ્યાર્થી, વિદ્યાર્થી-વિદ્યાર્થી તેમજ વિદ્યાર્થી- અધ્યયન સામગ્રી વચ્ચે આદાનપ્રદાન જોવા મળે ...

admin

ક્યાં ,ક્યારે ,કેવી રજા મુકવી -જાણો રજા ના નિયમ સરળ રીતે રજાઓ ની સમજ

ક્યાં ,ક્યારે ,કેવી રજા મુકવી -જાણો રજા ના નિયમ સરળ રીતે રજાઓ ની સમજ  ➽શિક્ષકો માટે વિવિધ રજાના નિયમો સમજવા માટે ઉપયોગી ➽સીએલ રજા ➽મરજિયાત રજા ➽વળતર રજા ...

admin

શાળા પ્રવેશોત્સવ-૨૦૨૪ પરિપત્ર ગુજરાત | Shala Praveshotsav Paripatra 2024 Gujarat

વર્ષ ૨૦૨૪-૨૫ના કન્યા કેળવણી મહોત્સવ અને શાળા પ્રવેશોત્સવ કાર્યક્રમના આયોજન બાબત પરિપત્ર pdf માં કયા કયા સન્માનપત્ર / પ્રમાણપત્ર છે. ૧૦૦% હાજરી સન્માનપત્ર દાતાશ્રીઓનું સન્માનપત્ર વિશિષ્ટસિધ્ધિ સન્માનપત્ર CET ...

WhatsApp ગ્રૂપમાં જોડાવો!