રજા

admin

ક્યાં ,ક્યારે ,કેવી રજા મુકવી -જાણો રજા ના નિયમ સરળ રીતે રજાઓ ની સમજ

ક્યાં ,ક્યારે ,કેવી રજા મુકવી -જાણો રજા ના નિયમ સરળ રીતે રજાઓ ની સમજ  ➽શિક્ષકો માટે વિવિધ રજાના નિયમો સમજવા માટે ઉપયોગી ➽સીએલ રજા ➽મરજિયાત રજા ➽વળતર રજા ...

WhatsApp ગ્રૂપમાં જોડાવો!