વાલી

admin

તા.24-06-2024 ના સમાચાર અને દિન વિશેષ

તા.24-06-2024 ના સમાચાર અને દિન વિશેષ આજ ના સમાચાર 24-06-2024 આજે વિક્રમ સવંત 2080 જેઠ વદ ત્રીજ વાર સોમવાર • આજથી ૧૮મી લોકસભાનું પ્રથમ સત્ર,વિવાદનાં એંધાણ • ગુજરાતમાંશુથી ...

admin

બાળસંસદ રચના -સંસદ ચૂંટણી આયોજન ફાઈલો ,પત્રકો ફોર્મ

બાળ સાંસદ રચવા માટેની એપ્લિકેશન અહિં ક્લિક કરો. બાળ સાંસદ ફાઇલ PDF . અહિં ક્લિક કરો. બાળ સાંસદ માર્ગદશિકા અહિં ક્લિક કરો. બાળ સાંસદ ફાઇલ (PDF) અહિં ક્લિક ...

WhatsApp ગ્રૂપમાં જોડાવો!