ગુજરાતની નં. 1 વેબસાઇટ મા આપણુ સ્વાગત છે.

બાલવાટિકા

ધોરણ 1

ધોરણ 2

ધોરણ 3

ધોરણ 4

ધોરણ 5

ધોરણ 6

ધોરણ 7

ધોરણ 8

ધોરણ 9

ધોરણ 10

સ્વ-મૂલ્યાંકન પરિક્ષા

Whatsapp ગ્રુપ મા જોડાવો અહિથી

Join Now

Whatsapp ચેનલ મા જોડાવો અહિથી

Join Now
શાળા
વિદ્યાર્થી
શિક્ષક
વાલી વિભાગ
સ્પર્ધાત્મક પરિક્ષાઓ
પરિપત્ર
ઉત્સવ ઉજવણી
સમાચાર વાચન
દિન વિશેષ

તમને જે મટેરિયલ જોઇએ તે અમને કહો

નમસ્કાર મિત્રો , શિક્ષણ સર્વોદય ટિમ આ વેબસાઇટ મા પ્રાથમિક શાળા લગતા તમામ મટેરિયલ લાવી છે. તેમજ વિવિધ વિભાગો દ્વારા મટીરિયલ મળી રહે તે માટે અમે હમેશા તત્પર રહિયે છીએ. જો કોઇ મટેરિયલ તમને જોઇતુ હોય તો અમને કહો. તમને જે મટેરિયલ જોઇએ તે મટેરિયલ માટે અહિ ક્લિક કરો

તમારુ બનવેલ મટેરિયલ અમને આપો

નમસ્કાર મિત્રો , શિક્ષણ સર્વોદય ટિમ આ વેબસાઇટ મા પ્રાથમિક શાળા લગતા તમામ મટેરિયલ લાવી છે. મિત્રો તમારા પાસે કોઇ મટેરિયલ હોય તો તમે અમને આપી શકો છો. જેથી તમામ મિત્રો તેનો લાભ લઇ શકે છે . મટેરિયલ આપવા માટે અહિ ક્લિક કરો.

WhatsApp ગ્રૂપમાં જોડાવો!